Мисията на Съюза на слепите в България е защита на човешките, гражданските, социалните, икономическите и други права на хората със зрителни увреждания
English
 
Промени цвета:
Размер на шрифта: 
Европейски съюз

Новини

Одобрени за събеседване кандидати по конкурс за свободни работни места за град Русе


 

Одобрени за събеседване кандидати по конкурс за свободни работни места за град Русе по проект „Разкриване на 2 Центъра за социална рехабилитация и интеграция на незрящи в градовете Перник и Русе” с Договор No BG051PO001-5.2.06-0228-C- 0001, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007- 2013, съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейския съюз:

Имена

Длъжност

Час за интервю

Зорница Георгиева Георгиева

Социален работник

14,00

Марияна Иванова Маринова

Социален работник

14,20

Павлина Будьонова Максимова

Социален педагог и Социален работник

14,40

Мелекбер Неджетова Исаева

Социален педагог

15,00

Веселина Кирилова Дамянова

Социален педагог и Социален работник

15,20

Светла Иванова Петрова

Социален педагог

15,40

Ирена Илиева Милкова

Социален работник

16,00

Искра Ивайлова Литова

Социален педагог и Социален работник

16,20

Юлия Димитрова Неделова

Социален педагог

16,40

Галина Петрова Йорданова

Социален педагог и Социален работник

17,00

Георги Христов Иванов

Социален работник

17,20

Събеседването ще се проведе на 05.07.2011 г. от 14:00 часа на адрес: гр. Русе, к-с Възраждане, ул. Плиска 78, бл. Мадара, партер - Център за социална рехабилитация и интеграция на незрящи.

 


Дата - 05-07-2011

Всички права запазени © 2006 Съюз на слепите в България

Дизайн и поддръжка Дот Медиа