Мисията на Съюза на слепите в България е защита на човешките, гражданските, социалните, икономическите и други права на хората със зрителни увреждания
English
 
Промени цвета:
Размер на шрифта: 
Европейски съюз

Новини

РО на ССБ гр. Кърджали


 

Нов Регионален контролен съвет ще следи за отчетността при изразходваните средства от държавната субсидия при незрящите.

Мехмед Исмаил от Крумовград, е новоизбраният председател на Регионалния контролен съвет. "Ще положа много усилия, за да изпълнявам стриктно своите задължения" - каза той след избора.

16 пълномощници от петте Териториални организации на слепите - Кърджали, Момчилград, Крумовград Кирково и Ардино се събраха вчера в Клуба на инвалида за да изберат нов Регионален Контролен съвет при РО на слепите - Кърджали и да попълнят с 2-ма нови  члена Регионалния управителен съвет.

Шюкран Исмаил - председател на РО на слепите - Кърджали, откри събранието, прочете Дневния ред и призова пълномощниците към активност и поставяне на наболели проблеми.

В работата им взеха участие - Васил Долапчиев - председател на ССБ, Емил Узунов - председател на Контролния съвет на ССБ и Нермин Мехмед - главен експерт в община Кърджали.

Пълномощниците избраха за нов Регионален Контролен съвет: Мехмед Исмаил за председател и за нов член Васил Петров.

Новото попълнение за членове на Регионалния управителен съвет са: Мехмед Нури и Финка Емилиянова.

Васил Долапчиев - председател на ССБ и Шюкран Исмаил - председател на РО на слепите - Кърджали, отговориха на поставените въпроси относно: Очакваната реформа в ТЕЛК-овете, отстояването на правата на хората със зрителни увреждания. Те споделиха опита на другите европейски страни за нивото и качеството на социалните придобивки и облекчаване живота на незрящите.

Емил Узунов - председател на Контролния съвет на ССБ, честити на новоизбрания РКС при РО на слепите - Кърджали, като им пожела стриктно спазване на Финансовите закони и по-голяма отчетност и прозрачност в тяхната работа.

Мехмед Исмаил - председател на РКС, увери присъстващите и гостите, че ще положи много усилия, за да изпълнява стриктно своите задължения.

 

Стайко Кафов

 

 


Дата - 31-10-2017
РО на ССБ гр. Кърджали
РО на ССБ гр. Кърджали
РО на ССБ гр. Кърджали

Всички права запазени © 2006 Съюз на слепите в България

Дизайн и поддръжка Дот Медиа