Мисията на Съюза на слепите в България е защита на човешките, гражданските, социалните, икономическите и други права на хората със зрителни увреждания
English
 
Промени цвета:
Размер на шрифта: 
Европейски съюз

Новини

Трето заседание на ХVІI-то Национално общо събрание на пълномощниците на Съюза на слепите в България


 

Управителният съвет на Съюза на слепите в България, на основание чл.26 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, свиква ІII-то заседание на ХVІI-то Национално общо събрание на пълномощниците на ССБ на 21-23 май 2018 г. в Почивна станция „Поп Харитон” гр. Дряново.  

Начален час на заседанието - 9.00 часа на 21.05.2018 г.

 

При следният Дневен ред:

 

1. Отчет на Управителния съвет за дейността на ССБ през 2017 г. 

2. Годишен финансов отчет на ССБ за 2017 г.

3. Програма за дейността на ССБ през 2018 г.

4. Отчет за дейността на Контролният съвет на ССБ през 2017 г. 

5. Информация за стопанската дейност и финансовите резултати  на търговските дружества на ССБ през  2017 г. 

6. Информация за дейността на НЦРС - Пловдив през 2017 г.

7. Приемане на  бюджет на ССБ за 2018 г.

8. Прогнозни промени в структурата на разходната част на бюджета на ССБ през следващите 10 години.

9. Oрганизиране дейността по отдаване на съюзно имущество под наем. 

10. Изменение на Устава на ССБ.

11. Обсъждане на постъпили молби и жалби до ХVІI-то Национално общо събрание на пълномощниците на ССБ.

 

Пълният официален текст на поканата можете да изтеглите от тук:

 

 


Дата - 23-02-2018

Всички права запазени © 2006 Съюз на слепите в България

Дизайн и поддръжка Дот Медиа