Мисията на Съюза на слепите в България е защита на човешките, гражданските, социалните, икономическите и други права на хората със зрителни увреждания
English
 
Промени цвета:
Размер на шрифта: 
Европейски съюз

Новини

Национален протест на хората с увреждания


 

На 11 април 2018 г. на площад "Независимост" в гр. София, осемнадесет Национално представителни организации проведоха Национален протестен митинг на хората с увреждания.

На него те изразиха несъгласието си с планираните от правителството реформи в областа на медицинската експертиза и оценката на работоспособността, които ще доведат до отнемане на права и доходи на повече от 200 хиляди граждани със специфични възможности. На митинга се включиха членове на организации от цялата страна. Транспортните средства с участниците от провинцията бяха фокусирани в три входни точки на София : магистрала Хемус - магазин Джъмбо, магистрала Тракия - Църна маца и магистрала Е-79 - Черния кос. За реда на всеки сборен пункт отговаряше координатор, определен от организационния щаб. Съгласно подписан споразумителен протокол СДВР-София оказа необходимото съдействие. Колоните навлязоха организирано в София и участниците заеха определените им места на площад "Независимост" от 10 до 10,30 ч. Паркирането на транспортните средства беше съгласувано с МВР на определени места.

Участниците от провинцията бяха превозени от 80 автобуса и над 100 леки коли.  Общият брой на хората с увреждания, техните придружители и съмишленици взели участие в Националния протест беше над 6500 човека.

Митингът започна в 11 ч. с химна на Република България. Участниците издигнаха лозунгите:

"НЕ на реформи, отнемащи права"

"Европа и за нас"

"Искаме интеграция, а не дискриминация!"

"Осигурете достъпна, жизнена среда!"

"НЕ на запрещението-гражданска смърт"

"Подкрепа за родителите на деца и лица с увреждания"

"Развитие на модерна, социална икономика"

"Искаме ефективна политика за трудова заетост"

"Искаме достъпно образование и професионална квалификация"

"Искаме диалог и комплексен подход!"

 Митинга беше открит от Адриана Стоименова - Център за психологически изследвания и заместник председател на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания към Министерски съвет. Тя прочете протестната нота до правителството.

След това думата беше дадена на:

Васил Долапчиев, председател на Съюз на слепите в България, член на комисията за връзки с ЕС към борда на Европейския съюз на слепите и председател на Балканския консултативен съвет на Националните организации на слепите от региона.

Красимир Коцев, председател на Съюз на инвалидите в България, председател на Националния съвет на организациите на хората с увреждания в България, член на икономическия и социален съвет на РБългария, член на УС на DPI, член на ръководството на DPI.

Рудолфо Катани, Член на УС на Европейски Форум на Хората с увреждания и дългогодишен председател на Комисията за връзки с Европейския съюз към борда на Европейския съюз на слепите.

Димитър Манолов, председател на КТ "Подкрепа".

Веска Събева, председател на Асоциация на родители на деца с епилепсия - подкрепата на деца и семейства с увреждания.

Д-р Боряна Холевич, Асоциация на лекарите ТЕЛК - София.

Николай Нинов, председател на Съюз на глухите в България.

Светльо Чернев, Национална Организация "Малки български хора".

Виолета Антонова, Българска Асоциация за невромускулни заболявания.

Павел Савов, Българска асоциация за рекреация, интеграция и спорт.

 

Делегация в състав: Адриана Стоименова, Васил Долапчиев, Веска Събева и Павел Савов връчиха протестната нота на Министерски съвет. За съжаление същата не беше приета от представителите на Министерски съвет и охраната. Митинга завърши в 12,30 ч., след което участниците напуснаха организирано площада.

 

Слово на председателя на Съюза на слепите в България:

 

Здравейте скъпи приятели от всички краища на България,

Благодарим ви, че сте тук,

Нашата сила е в единството,

Само заедно можем да принудим политиците да изградят едно по-солидарно и справедливо общество. Днес този площад е изпълнен с енергията на още десетки хиляди наши съсъдбеници, които не можаха да бъдат с нас, но подкрепят бората ни за по-добър и качествен живот.

Повече от четвърт век хората в неравностойно социално положение в нашата страна са изхвърлени в периферията на обществото. Те живеят с доходи далеч под линията на бедността и без перспектива за развитие.

Днес ние издигаме своя глас на протест срещу предвижданите реформи в областа на медицинската експертиза и оценката на работоспособността, които ще доведат до пряко или косвено отнемане на права и доходи на 150-200 хиляди граждани с увреждания.

Ние настояваме за комплексен подход, открит и честен диалог в процеса на преговори с правителството.

Независимо от факта, че по нареждане на министър председателя вчера министерството на здравеопазването изтегли внесената за обществено обсъждане наредба за медицинската експертиза, ние знаем че ни предстоят тежки преговори в защита правата на нашите членове.

Заявяваме, че няма да допуснем чрез въвеждането на необосновани медицински критерии да бъде намалявана оценката на степента на уврежданията.

Национално представителните организации на и за хора с увреждания считаме,че реформата в областа на експертизата на работоспособността трябва да се разглежда задължително и паралелно с нова политика в областа на компенсиращият доход, предоставен от държавата на хората с увреждания за покриване на безпорно по-големите им потребности от медицинско обслужване, рехабилитация, медикаментозно лечение, диетично хранене, транспортни и информационни разходи, личен асистент и много други.

Правителството трябва да даде честен и ясен отговор какви ще бъдат негативните последици от реформата и респективно какви права ще бъдат загубени. С цел максимално ограничаване на инцидентните корупционни практики в системата на ТЕЛК, ние сме за строг контрол и тежки санкции. Проблемите на хората с увреждания не могат да бъдат решени без осигуряването на достъп до архитектурна, транспортна и комуникационна среда. Ползвайки европейският опит задължително трябва да се реализира нова и ефективна политика за трудова заетост на хората в неравностойно положение, която е ключовия фактор към тяхната пълноценна социална интеграция. Това обаче, може да се постигне чрез подходящо образование и професионално обучение, ориентирани към пазара на труда, чрез развитие на социалната икономика и трудовото посредничество.

Дошъл е момента държавата активно да подкрепи, но и да принуди работодателите да проявят корпоративна социална отговорност чрез въвеждане на квотния принцип за осигуряване на работни места за хората с увреждания във всяка фирма.

Без дълбоки реформи във всички тези области, не можем да говорим за оценка на работоспособността. Ние отдавна не сме наивници. Красивите пожелания, заложени в концепциите, няма да променят съпътстващата ежедневието ни мизерия и безпътица.

За да се доближим до европейските стандарти на социално включване на хората с увреждания е необходимо задълбочено познаване на проблемите, комплексното им решаване и осигуряване на значим публичен финансов ресурс, който да бъде строго контролиран и управляван ефективно.

Скъпи приятели, 

Днес на този площад като оголен нерв на обществения организъм, пулсира огромното недоволство на десетки хиляди български граждани с увреждания от цялата страна. Трябва да имате готовност ако се наложи през следващите месеци отново да изпълним улиците и площадите на големите градове в България, да блокираме основни пътни артерии и със всички разрешени от закона действия да продължим нашия протест против предвижданите реформи в областа на медицинската експертиза и оценката на работоспособността. Трябва да се въоръжим с търпение и воля за борба за да не допуснем реализацията на предвиждания социален геноцид. Само заедно с активната си гражданска позиция можем да изградим едно общество, в което хората с увреждания ще живеят достойно. Горе главите! Днес ние заявяваме, че ще се борим до пълна победа на разума и за нова политика даваща равни шансове на всеки член на нашето общество.

 

Председател ССБ: В.Долапчиев

 

 


Дата - 13-04-2018
Национален протест на хората с увреждания
Национален протест на хората с увреждания
Национален протест на хората с увреждания
Национален протест на хората с увреждания
Национален протест на хората с увреждания
Национален протест на хората с увреждания
Национален протест на хората с увреждания
Национален протест на хората с увреждания

Всички права запазени © 2006 Съюз на слепите в България

Дизайн и поддръжка Дот Медиа