Мисията на Съюза на слепите в България е защита на човешките, гражданските, социалните, икономическите и други права на хората със зрителни увреждания
English
 
Промени цвета:
Размер на шрифта: 
Европейски съюз

Новини

ІII–то заседание на ХVІI-то Национално общо събрание на пълномощниците на ССБ


 

В периода  21-23 май 2018 г. в Почивна станция "Поп Харитон" гр. Дряново се проведе ІII-то заседание на ХVІI-то Национално общо събрание на пълномощниците на организацията

 

При следният Дневен ред:

 

1. Отчет на Управителния съвет за дейността на ССБ през 2017 г.

2. Годишен  финансов отчет на ССБ за 2017 г.

3. Програма за дейността на ССБ през 2018 г.

4. Отчет за дейността на Контролният съвет на ССБ през 2017 г.

5. Информация за стопанската дейност и финансовите резултати на търговските дружества на ССБ през  2017 г.

6. Информация за дейността на НЦРС - Пловдив през 2017 г.

7. Приемане на бюджет на ССБ за 2018 г.

8. Прогнозни промени в структурата на разходната част на бюджета на ССБ през следващите 10 години.

9. Oрганизиране дейноста по отдаване на съюзно имущество под наем.

10. Изменение на Устава на ССБ.

11. Обсъждане на постъпили молби и жалби до ХVІI-то Национално общо събрание на ССБ.

 

След задълбочени дебати всички обсъждани документи бяха приети: 

 

1. ОТЧЕТ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА СЪЮЗА НА СЛЕПИТЕ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2017 ГОДИНА

2. ПРОГРАМА ЗА ДЕЙНОСТТА НА СЪЮЗА НА СЛЕПИТЕ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА

 

С приетите документи можете да се запознаете в рубриката "Вътрешно съюзни нормативни документи", стр. 4.

 

 


Дата - 12-06-2018

Всички права запазени © 2006 Съюз на слепите в България

Дизайн и поддръжка Дот Медиа