100 години променяме света за да бъде за всички
English
 
Промени цвета:
Размер на шрифта: 
Европейски съюз

Новини

НОВИ ХОРИЗОНТИ


 

Презентация на NEURAL SPEECH LAB

 

В едновековната си богата история Съюзът на слепите в България се е стремял да осигури достъп до информация за хората с нарушено зрение в подходящ формат. Използването на съвременните информационни технологии, откриват необятни хоризонти за социално приобщаване и трудова реализация на хората без зрение.

За да ги подкрепи в този сложен процес, в началото на 2021 г. организацията ни кандидатства пред Фонд ”Социална закрила” към Министерството на труда и социалната политика с проект на тема "Разработване на синтезатор на българска реч за нуждите на хората със зрителни увреждания”. Той е на стойност 384 000 лв., от които сдружението осигурява като самоучастие 19 200 лв.

През месец април миналата година за изпълнител беше избран Института по информационни и комуникационни технологии при БАН. Неговият четиринадесет членен екип беше с ръководител професор доктор на науките Стоян Михов. През месеците април и май 2022 г. единадесет лица с нарушено зрение, определени от възложителя взеха участие като тестери за усъвършенстването на софтуерният продукт. Трябва да отбележим, че програмата е базирана на най-високите постижения в областта на компютърната лингвистика и дълбоките невронни мрежи.

В рамките на проекта е разработена уникална невронна архитектура за определяне на ударенията и прозодията в българските текстове. Използвани са речници от 1,3 милиона словоформи за корекция на правопис и от 60 хиляди думи за произнасянето на срещаните английски думи в текста. Резултатната синтезирана реч в много случаи е неотличима от естествената. За увеличаване на бързодействието е разработена оригинална архитектура, която позволява мигновен синтез в реално време на мобилни телефони и персонални компютри. От информацията, с която разполагаме можем със задоволство да твърдим, че в настоящият момент Neural Speech Lab e най-добрата програма в света за синтезирана реч, предназначена за ползване офлайн.

Съюзът на слепите в България е собственик на авторските права, което ще ни позволи в бъдеще да я развиваме успешно.

Сдружението ни ще организира безвъзмездното предоставяне на софтуерният продукт на повече от 4 хиляди деца и лица със зрителни проблеми в страната.

 


Дата - 28-06-2022

Всички права запазени © 2006 Съюз на слепите в България

Дизайн и поддръжка Дот Медиа