100 години променяме света за да бъде за всички
English
 
Промени цвета:
Размер на шрифта: 
Европейски съюз

Новини

Правила за разпространяването на новия програмен продукт за синтезирана реч Neural Speech Lab


 

Право да получат продукта имат всички деца или лица с 50 и над 50% намалена работоспособност/степен на зрително увреждане, определена с решение на ТЕЛК или друг овластен медицински орган.

1. За получаване на софтуерния продукт и съответен лиценз за използването му е необходимо правоимащия да се регистрира на следния интернет адрес https://new.ssb-bg.net/neural-speechlab/ като задължително попълни полетата на регистрационната форма.

2. След получаването на активационния ключ, програмата се активира и е годна за работа.

3. Сайта за регистрация работи от 29.06.2022 г.

4. За да инсталирате Neural Speech Lab под Windows, трябва да разполагате със:

А) компютър, работещ с версия 7 или с някоя от по-късните версии на операционната система "Windows"

Б) процесор, който поддържа AVX-2 инструкции (Advanced Vector Extension)

В) мобилно устройство с операционна система Андроид, не по-ниска от версия 7.

5. Активационният ключ ще бъде предоставян само от осем оторизирани специалисти на ССБ. Поради очакваният голям интерес е възможно забавяне при получаването на разрешението за ползване, за което молим за търпение и разбиране.

6. За улеснение на потребителите, в сайта е предивидена помощ за начина на инсталиране на продукта.

 

Горната информация можете да изтеглите тук:

 


Дата - 29-06-2022

Всички права запазени © 2006 Съюз на слепите в България

Дизайн и поддръжка Дот Медиа