100 години променяме света за да бъде за всички
English
 
Промени цвета:
Размер на шрифта: 
Европейски съюз

Новини

Нова крачка в развитието на социалните услуги за хората със зрителни увреждания


 

Съюзът на слепите в България възстанови прекратената поради пандемичната обстановка през изминалите две години практика да провежда тематични семинари с екипите на Центровете за социална рехабилитация и интеграция в страната, работещи с хора със зрителни увреждания.

На 26 и 27 септември 2022 г. в хотел "Поп Харитон", гр. Дряново се проведе обучение, свързано със съществените промени в нормативната база, регламентираща социалните услуги. В него взеха участие ръководители и специалисти от центровете в градовете София, Перник, Габрово, Русе, Шумен, Варна, Бургас, Сливен, Кърджали и Националният център за рехабилитация на слепи в гр.Пловдив.

Лектори на семинара бяха представители на Агенцията за качество на социалните услуги: Надя Джунова - началник на отдел "Южен централен"в дирекция "Контрол, мониторинг и лицензиране на социалните услуги" и Христина Пантева - началник на отдел "Североизточен" в същата дирекция "Контрол, мониторинг и лицензиране на социалните услуги".

Участниците обсъдиха различни аспекти от Закона за социалните услуги и Правилника за неговото прилагане, Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца, Наредбата за качеството на социалните услуги и други.

В проведения активен диалог представителите на центровете, получиха отговори на многобройните въпроси възникнали в процеса на практическото прилагане на новата нормативна уредба.

Ръководството на Съюза на слепите в България и в бъдеще ще организира подобни мероприятия, с цел повишаване квалификацията на персонала работещ в сферата на социалните услуги и подобряване на тяхното качество и удовлетвореност на потеребителите.

 

 


Дата - 03-10-2022
Нова крачка в развитието на социалните услуги за хората със зрителни увреждания
Нова крачка в развитието на социалните услуги за хората със зрителни увреждания

Всички права запазени © 2006 Съюз на слепите в България

Дизайн и поддръжка Дот Медиа