100 години променяме света за да бъде за всички
English
 
Промени цвета:
Размер на шрифта: 
Европейски съюз

Новини

ТРЕТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ОРИЕНТИРАНЕ И МОБИЛНОСТ


 

От 27 до 30 септември 2022 г. в хотел "Поп Харитон", гр.Дряново се проведе Третата национална конференция по ориентиране и мобилност с научен ръководител проф. дпн Владимир Радулов. Организатори на събитието бяха Съюз на слепите в България, "Национален център за рехабилитация на слепи,“ гр. Пловдив и Българската асоциация за зрително затруднени деца - гр. София.

Участие във форума взеха представители на:

Регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование от градовете София, Пловдив, Бургас, Сливен, Хасково, Пазарджик, Кърджали, Враца, Монтана, Шумен, Ловеч, Габрово, Търговище и Силистра.

Специалните училища за ученици с нарушено зрение "Проф. д-р Иван Шишманов" - Варна и "Луи Брайл" - София.

Центровете за социална рехабилитация и интеграция за деца и лица със сензорни, физически и множество увреждания от градовете София, Перник, Габрово, Русе, Варна, Шумен, Бургас, Сливен и Кърджали.

Национално читалище на слепите "Луи Брайл 1928" - София.

Фондация "Очи на четири лапи" - София.

При откриването приветствие към участниците поднесе Васил Долапчиев-председател на Съюза на слепите в България. Прочетен беше поздравителен адрес от Грета Ганчева - директор дирекция "Приобщаващо образоване" при МОН.

Основната тема на конференцията беше "Нови предизвикателства и практически опит в обучението по ориентиране и мобилност."

В четирите сесии бяха изнесени следните доклади:

1. Променяща се околна среда, нови потребности и подходи в обучението по ориентиране и мобилност - проф. дпн Владимир Радулов.

2. Ориентирането и мобилността от древността до наши дни -  проф. дпн Мира Цветкова – Арсова.

3. Мултидисциплинарен подход в мобилността при зрително затруднени деца и ученици - Татяна Янакиева.

4. Екстериоризация на двигателните компетенции в пространствено ориентиране и мобилност при деца с нарушено зрение - Цветинка Карамфилова.

5. Ориентиране и мобилност, готовност за дигитално обучение – Ива Тонева.

6. Електронни приложения и технологии в мобилността – Недялко Димов.

7. Как зрително затруднените лица могат да усетят атмосферата на големия град - Галина Петрова.

8. Достъпност на средата за хора с нарушено зрение на централна ЖП гара и централна автогара София – Силвия Иванова.

9. Метрото, удобство и предизвикателство за зрително затруднените лица – Гергана Бързакова.

10. Мобилност в субурбанистична и урбанистична среда – Йордан Младенов.

11. Особености на обучението по ориентиране и мобилност при зрително затруднени ученици с множество увреждания – Геновева Зашева.

12. Тест за оценка на базовите умения по ориентиране и мобилност на кандидати за куче водач - Мартина Маринова.

13. Техники за използване на белия бастун при работа с куче водач – Елица Маврова.

Ръководството на Съюза на слепите в България използва форума да популяризира дейността на организацията включвайки в програмата му прожекцията на историческия филм, посветен на 100 годишния юбилей на сдружението.

На третият ден от конференцията се проведе практикум с инструктурите по ориентиране и мобилност, ръководен от Стефан Данчев – управител на Център  за рахабилитация и на слепи гр. Пловдив и проф. дпн Мира Цветкова – Арсова.

Финал на събитието беше общата дискусия, в която участниците изразиха своите впечатления от конференцията и зададоха въпроси към лекторите. В своите изказвания те дадоха висока оценка за организацията и полезността на третата национална Конференция по ориентиране и мобилност и препоръчаха,  с цел повишаване квалификациата на специалистите работещи в областта на интеграцията на деца и лица със зрителни увреждания да бъдат организирани по-често.

 

 


Дата - 04-10-2022
ТРЕТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ОРИЕНТИРАНЕ И МОБИЛНОСТ
ТРЕТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ОРИЕНТИРАНЕ И МОБИЛНОСТ
ТРЕТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ОРИЕНТИРАНЕ И МОБИЛНОСТ
ТРЕТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ОРИЕНТИРАНЕ И МОБИЛНОСТ
ТРЕТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ОРИЕНТИРАНЕ И МОБИЛНОСТ
ТРЕТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ОРИЕНТИРАНЕ И МОБИЛНОСТ
ТРЕТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ОРИЕНТИРАНЕ И МОБИЛНОСТ
ТРЕТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ОРИЕНТИРАНЕ И МОБИЛНОСТ
ТРЕТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ОРИЕНТИРАНЕ И МОБИЛНОСТ

Всички права запазени © 2006 Съюз на слепите в България

Дизайн и поддръжка Дот Медиа