100 години променяме света за да бъде за всички
English
 
Промени цвета:
Размер на шрифта: 
Европейски съюз

Новини

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ


 

На 9 юни 2023 г. в Дом на културата на слепите "Успех" в гр. Варна и на 12 юни 2023 г., в Центъра за рехабилитация на слепи в гр.Пловдив, ще се проведат Арт работилници в сферата на изобразителното изкуство с  общо 30 участника - млади незрящи и слабовиждащи лица над 18 години, които под менторството на художник ще нарисуват 30 картини.

Събитието е част от множество инициативи по проект "Възход", фаза 2, който се управлява от Европейския форум на хората с увреждания с финансовата подкрепа на Фондация "Сити" (Citi). "Възход" е част от глобалната инициатива "Пътеки към прогреса" ("Pathways to Progress") на Фондация Сити. С проектите, изпълнявани във всяка една от петте държави – България, Чехия, Унгария, Румъния и Словакия, специално насочени към местните потребности, се очаква изграждане на движение, което гарантира правата на хората с увреждания, и в частност на младежите със специфични потребности. В нашата страна проектните дейности се организират от Националния съвет на хората с увреждания в България, член на Европейския форум на хората с увреждания и се предвижда провеждане на  обучение "Младежко лидерство" на хора с увреждания; три арт работилници "Достъпност - мост между сетивата" с незрящи и слабовиждащи младежи, пет застъпнически кампании в университетски центрове за младежи с увреждания и пресконференции.

Целта по време на арт работилниците е да дадем възможност на участниците да се включат в креативни преживявания и да открият собствените си потенциали като представим по интересен и достъпен начин арт демонстрация как може да се случи това. По този начин да представим хората с увреждания като неразделна част от обществено значими изяви, в които да:

- заявят и защитят лично своето достойно място в съвременното общество;

- активизираме и развием доброволческия дух, посредством културни и занимателни дейности с участието на хора с увреждания като средство за създаване на солидарност и съпричастност към тази социална група;

- изградим социален капитал между незрящи хора при работа в екипи/групова работа от лица със сходни проблеми и характеристики;

- създадем условия за себепредставяне, които да се фокусират върху по-високо самочувствие и инициативност и активно участие на хората с увреждания в обществения и културния живот.

Подобни изяви възпитават обществото в толерантно отношение към различията и положителна промяна на социалните нагласи.

Желанието ни е да организираме и проведем групова арт демонстрация  за създаването на собствена творба – картина от всеки участник в обособена площ. Участниците в груповата арт демонстрация ще бъдат подкрепени от художник-ментор за избор  на тема, техники, които могат да използват, наставления по време на работата, както и ще получават  поддръжка от придружителите при избор на цвят за изобразяване на картината и други.

 

 


Дата - 06-06-2023

Всички права запазени © 2006 Съюз на слепите в България

Дизайн и поддръжка Дот Медиа