100 години променяме света за да бъде за всички
English
 
Промени цвета:
Размер на шрифта: 
Европейски съюз

Новини

Национален творчески конкурс "Графити от думи и звуци"


 

Съюзът на слепите в България обявява Национален творчески конкурс за лица със зрителни увреждания "Графити от думи и звуци".

Патрон на Националния творчески конкурс за хора със зрителни увреждания е г-жа Десислава Радева.

Жури на Националния творчески конкурс:

Председател:

д-р Петя Йосифова-Хънкинс – актриса, продуцент, режисьор, заместник-директор на университетския театър "Алма Алтер", доктор по история на изкуството.

Членове:

Георги Бърдаров - писател, доктор по география
Петър Чухов - поет, музикант
Георги Арсов - композитор, музикант, актьор

Творчески уредник на Националния творчески конкурс: д-р Иван Янев

Организатор на конкурса: Съюз на слепите в България.

РЕГЛАМЕНТ

I. Общи условия
1. Конкурсът се провежда в четири категории – разказ, есе, стихотворение, песен.
2. Настоящият регламент се отнася и за четирите категории.
3. В конкурса участват хора със зрителни увреждания, включително деца. Наличието на зрително нарушение се доказва или с членство в Съюза на слепите в България, или с легитимен документ.
4. В конкурса участват авторски и непубликувани творби, които се изпращат по електронна поща на 6tochki@gmail.com. Разказ - до 7 стандартни страници, есе - до 3 стандартни страници, стихотворение - до 2 стандартни страници, песен - до 5 мин. в цялостен демозапис.
5. Творбите се изпращат до 31 юли 2024 г.
6. Брой творби – не повече от 1 (една) във всяка категория. Един участник може да участва и в четирите категории.
7. Участието на всеки от авторите е индивидуално, с изключение в категорията за песен, в която са допустими формации, в чийто състав преобладават творците със зрителни увреждания.
8. Оценяване на творбите – извършва се от жури, съставено от експерти в различните категории.
9. Класиралите се на първо място в четирите категории ще бъдат наградени през месец октомври 2024 г.
10. Награден фонд - класиралите се на първо място в четирите категории - по 300 лв., две поощрителни награди по 200 лв.
11. Организаторите публикуват творбите, на победилата песен се осигурява възможност за студиен запис.
II. Други условия
1. Участието в конкурса автоматично предоставя авторските права върху всяка творба на организаторите.
2. Творбите в конкурса ще бъдат използвани за интернет страници, плакати и други публикации.
3. С явяването за получаване на награда участниците и родителите на участниците до 18 години се съгласяват да бъдат заснемани и материалът да бъде излъчван/публикуван в публичното пространство без каквото и да е допълнително възнаграждение от страна на организатора.
4. Условия за участие на творбите в конкурса:
– Творбите трябва да бъдат подадени според регламента – по брой и срок за получаване;
– Всяка творба трябва да е придружена от попълнен формуляр за участие, съдържащ трите имена и възрастта на участника, както и координати (телефон, електронна поща) за контакт. Формулярът е приложен към настоящия регламент;
– файловете с творбите не трябва да съдържат никакви идентификационни маркери за участника – име, адрес, възраст, публикации и др.
5. В случай че при изпращането на творбата кандидатът в конкурса не използва типовата бланка на "Формуляр за участие", а друг подходящ придружаващ документ в свободен текст, задължително трябва да посочи:
– Информация за автора на творбата – трите имена, възраст, телефон, e-mail;
– Да включи в свободния текст на документа следното: "С настоящото декларираме своето съгласие предадената творба да бъде публикувана и използвана в различни издания за целите на конкурса".
6. Няма да бъдат допуснати до оценяване творби, за които не е получено изричното писмено съгласие на автора.
7. Организаторът на конкурса не отговаря и не може да бъде привлечен в съдебни дела, свързани със собственост на произведения, чието авторство е некоректно заявено.
8. Организаторът на конкурса си запазва правото да не допусне до участие творби с антихуманно или друго, нарушаващо грубо добрите нрави, съдържание.
9. Организаторът на конкурса не носи отговорност, ако въпреки надлежната проверка не установи, че участник/ци в конкурса са изпратили творби, които са отпечатвани (публикувани) в печатни или интернет издания към момента на обявяването на конкурса и/или с които са участвали в други подобни конкурси. В тези случаи отговорността за нарушаването на регламента на конкурса е изцяло на участника, който го е допуснал, като при установяване на подобно обстоятелство след награждаването на такъв участник организаторът има право да откаже да публикува съответната творба на участника, нарушил правилата, и да изиска връщане на връчената награда.
10. Организаторът на конкурса не носи отговорност за злоупотреби на лица към трети лица с използване/попълване на техни данни.
11. Организаторът на конкурса не носи отговорност за погрешни или непълни данни за контакт на участниците в конкурса.
12. Творби, които не отговарят на условията по този регламент, няма да участват в класирането.

 

Формуляри за участие тук:Дата - 05-02-2024

Всички права запазени © 2006 Съюз на слепите в България

Дизайн и поддръжка Дот Медиа