100 години променяме света за да бъде за всички
English
 
Промени цвета:
Размер на шрифта: 
Европейски съюз

Новини

ОБЯВА: Покана за участие в четвъртото заседание на XVIII-то Национално общо събрание


 

на пълномощниците на Съюза на слепите в България.

 

Уважаеми госпожи и господа,

I. Управителният съвет на Съюза на слепите в България, на основание чл.18, ал.2 от Устава на ССБ, свиква четвъртото заседание на ХVІII-то Национално общо събрание на пълномощниците на сдружението на 27-29 юни 2024 г. в хотел "Поп Харитон" гр. Дряново. Начален час на заседанието 9.00 часа на 28 юни 2024 г.

II. Заседанието ще протече при следния дневен ред:

1. Отчет на Управителния съвет за дейността на ССБ през 2023 г.;
2. Годишен финансов отчет на ССБ за 2023 г.;
3. Информация за стопанската дейност и финансовите резултати на "Успех Филтър ССБ" ЕООД през 2023 г.;
4. Информация за стопанската дейност и финансовите резултати на ПС "Релакс" - Шипковски минерални бани, хотел "Поп Харитон", гр. Дряново и хотел "Хоризонт", гр. Обзор през 2023 г.
5. Отчет за дейността на Контролният съвет на ССБ през 2023 г.;
6. Информация за дейността на НЦРС Пловдив през 2023 г.;
7. Информация относно: Планираните за реализация значими инвестиционни проекти през 2024 г.
8. Приемане на Програма за дейността на ССБ през 2024 г.;
9. Приемане на бюджет на ССБ за 2024 г.;
10. Обсъждане на постъпили молби и жалби до ХVІII -то Нациoнално общо събрание на пълномощниците на ССБ.

Васил Долапчиев
Председател на ССБ

 


Дата - 08-04-2024

Всички права запазени © 2006 Съюз на слепите в България

Дизайн и поддръжка Дот Медиа