Мисията на Съюза на слепите в България е защита на човешките, гражданските, социалните, икономическите и други права на хората със зрителни увреждания
Български
 
Change color:
Font Size: 
European Union

Национален турнир по спортна табла - държавно първенство 2019 година

Тримесечен отчет на Съюз на слепите в България за периода 01.07.2019-30.09.2019 г.

Проф. дтн. инж. Цоло Вутов удостоен с "HUMANITATIS CAUSA"

Становище от Национално представителните организации на и за хора с увреждания

Наредба за членство в ССБ

Тримесечен отчет на Съюз на слепите в България за периода 01.04.2019-30.06.2019 г.

Международен турнир по голбал

Отчет за дейността на УС на ССБ през 2018 г. и програма за 2019 г.

Турнир по шахмат за купата на София

ІV–то заседание на ХVІI-то Национално общо събрание на пълномощниците на ССБ

Тримесечен отчет на Съюз на слепите в България за периода 01.01.2019-31.03.2019 г.

NB: КОМЕНТАР ПО ЗАКОНА ЗА ЛИЧНАТА ПОМОЩ

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

NB: ОТНОСНО НАРЕДБА ЗА МЕДИЦИНСКАТА ЕКСПЕРТИЗА

Среща с министъра на труда и социалната политика

Всички права запазени © 2006 Съюз на слепите в България

Дизайн и поддръжка Дот Медиа