100 години променяме света за да бъде за всички
English
 
Промени цвета:
Размер на шрифта: 
Европейски съюз

Телефони за контакт

ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ССБ

 

Председател на ССБ: (02)8127050/51


Сътрудник на председателя: (02)8127050


Гл. счетоводител: (02)8127021


Човешки ресурси: (02)8127013


Юрисконсулт: (02)8127039


Зав. почивно дело и международна дейност: (02)8127030


Капитално строителство: (02)8127027


Счетоводител: (02)8127034


Ръководител студио за звукозапис: (02)8127046


Оператор студио за звукозапис: (02)8127047


Централна фонотека: (02)8127044


Домакин и помощно технически средства: (02)8127010


Редакция на сп. "Зари": (02)8127036


Мениджър уеб сайт: (02)8127012


Факс: (02)8127049
 

 

E-mail: info@ssb-bg.net

 


Координати за връзка:

1309 София, ул. "Нишка" 172

 

Всички права запазени © 2006 Съюз на слепите в България

Дизайн и поддръжка Дот Медиа