Мисията на Съюза на слепите в България е защита на човешките, гражданските, социалните, икономическите и други права на хората със зрителни увреждания
English
 
Промени цвета:
Размер на шрифта: 
Европейски съюз

З А К О Н ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

               
           
Обн., ДВ, бр. 55 от 7.07.2000 г.,.................. бр. 77 от 1.10.2010 г., бр. 39 от 20.05.2011 г.
          
           Глава трета.  ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА
            ИНФОРМАЦИЯ
           Форми за предоставяне на достъп дообществена информация
          
           Чл. 26. (1) Формите за предоставяне на достъп до обществена информация  са:
           1. преглед на информацията - оригинал или копие;
           2. устна справка;
           3. копия на хартиен носител;
           4. копия на технически носител.
           ........................................................................................
(4) Лица, които имат зрителни увреждания или увреждания  на слухово-говорния апарат, могат да поискат достъп във форма, отговаряща  на техните  комуникативни  възможности.

Изтегли целият документ от тук:  З А К О Н за достап до инф.doc

Всички права запазени © 2006 Съюз на слепите в България

Дизайн и поддръжка Дот Медиа