Мисията на Съюза на слепите в България е защита на човешките, гражданските, социалните, икономическите и други права на хората със зрителни увреждания
English
 
Промени цвета:
Размер на шрифта: 
Европейски съюз

З А К О Н ЗА РАДИОТО И ТЕЛЕВИЗИЯТА

             
          
              
           
           Обн., ДВ, бр. 138 от 24.11.1998 г.; ............., бр. 113 от 28.12.2007 г., в сила от 1.01.2008 г.изм. и доп., бр. 27 от 15.03.2013 г., в сила от 1.04.2013 г.
          
          
           Глава пета.   ФИНАНСИРАНЕ НА РАДИО- И ТЕЛЕВИЗИОННАТА ДЕЙНОСТ
           Раздел I. Такси
           Чл. 96. Освобождават се от заплащане на такси граждани с увреден слух или зрение с II група инвалидност.

 

Изтегли целият документ от тук:  З А К О Н радиото.doc

Всички права запазени © 2006 Съюз на слепите в България

Дизайн и поддръжка Дот Медиа