100 години променяме света за да бъде за всички
English
 
Промени цвета:
Размер на шрифта: 
Европейски съюз

Дейност

ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРА С НАРУШЕНО ЗРЕНИЕ


 

 

Националното общо събрание на пълномощниците и Управителният съвет на Съюза на слепите в България провеждат активна политика за създаване на условия за пълноценно социално включване на хората със зрителни проблеми.
Съгласно чл. 3 от Устава на организацията, главната цел на Сдружението е защитата на човешките, гражданските, социалните, икономическите и други права на хората със зрителни увреждания и интегрирането им в обществото.
В Съюза на слепите в България доброволно членуват лица, навършили осемнадесетгодишна възраст и с намалена работоспособност над 71 %, вследствие трайно увреждане на зрението, установено от ТЕЛК. Чрез шестнадесет регионални организации, обединяващи сто и шест териториални структури, ние извършваме многообразна дейност на територията на всички общини в страната.
Богатата и дългогодишна история на нашата организация по безспорен начин е доказала, че само обединени хората с нарушено зрение могат да ограничат дискриминационните практики в страната и да принудят държавата и общините да провеждат социална политика, повишаваща качеството на техния живот.

Всички права запазени © 2006 Съюз на слепите в България

Дизайн и поддръжка Дот Медиа