100 години променяме света за да бъде за всички
English
 
Промени цвета:
Размер на шрифта: 
Европейски съюз

Дейност

ДОСТЪПНА АРХИТЕКТУРНА, ТРАНСПОРТНА И КОМУНИКАЦИОННА СРЕДА


 

 

Съюзът на слепите в България активно работи за прилагането на Наредба № 4 за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания (1.07.2009 г.) на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Периодично наши активисти обхождат населените места и определят необходимите мерки за подобряване на достъпността на архитектурната и транспортната среда. Ние настояваме пред общините за:
- монтиране на озвучители на светофарите и зумери за звукова индикация на входовете на институциите;
- контрастно цветово маркиране на кръстовищата и стълбищата;
- монтиране на ограничители на скоростта, обозначителен знак за преминаване на хора с увреждания и водещи перила;
- полагане на тактилни настилки, маркиращи края на тротоари, рампите на метростанции и други места, свързани с придвижването на хората със зрителни проблеми;
- монтиране на говорещи устройства на спирки и транспортни средства, предоставящи информация за номер на транспортната линия, време на пристигане, настояща и следваща спирка;
- поставяне на подходящи места в транспортното средство на уголемени табели с номера на линията;
- изграждане на рампи за достъп на инвалидни колички.Съюзът на слепите в България работи за прилагането на Закона за електронното управление и Наредбата за електронните административни услуги. Ние създаваме работни групи, които преценяват степента на достъпност на сайтовете на различни институции. Те правят предложения за усъвършенстването им с цел облекченото ползване на информацията в тях от хора с нарушено зрение.

Всички права запазени © 2006 Съюз на слепите в България

Дизайн и поддръжка Дот Медиа