Мисията на Съюза на слепите в България е защита на човешките, гражданските, социалните, икономическите и други права на хората със зрителни увреждания
English
 
Промени цвета:
Размер на шрифта: 
Европейски съюз

Новини

Национално общо събрание на пълномощниците на ССБ


 

Управителният съвет на Съюза на слепите в България, на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ, свиква ІІ-то заседание на ХVІ-то Национално общо събрание на пълномощниците на ССБ на 29 май от 14.00 часа и 30 май 2012 г. в почивна станция "Релакс" - Шипковски минерални бани.

Заседанието ще протече при следния

Д н е в е н р е д:

1. Отчет за дейността на ССБ през 2011 г. и програма за дейността му през 2012 г.
2. Годишен финансов отчет на ССБ за 2011 г.
3. Отчет за дейността на Контролният съвет на ССБ през периода м. прил 2011 г. - м. април 2012 г.
4. Информация за стопанската дейност и финансовите резултати на търговските дружества на ССБ през 2011 г.
5. Информация за дейността на НЦРС - Пловдив през 2011 г.
6. Обсъждане бюджет на ССБ за 2012 г.
7. Обсъждане на постъпили молби и жалби до ХVІ Национално общо събрание на ССБ.

 

 


Дата - 08-05-2012

Всички права запазени © 2006 Съюз на слепите в България

Дизайн и поддръжка Дот Медиа