100 години променяме света за да бъде за всички
English
 
Промени цвета:
Размер на шрифта: 
Европейски съюз

Новини

Добър старт на юбилейната 2021 г.


 

През изминалата година ръководството на ССБ и "УСПЕХ ФИЛТЪР ССБ" ЕООД гр. София, реализираха два мащабни проекта:

 

• Разширяване материалната база на Центъра за социална рехабилитация и интеграция за лица със зрителни увреждания "Светлина". Той включва изграждането на кабинети за психологически консултации, брайлово, комютърно и езиково обучение, основна рехабилитация и готварство, музико- и арттерапия и фитнес. Обектите са разположени на партерния и петия етаж на общежития №1 и №2, намиращи се на бул. "Европа" 138. Достъпността на средата е осигурена чрез монтиране на два броя асансьори изградени по проект, финансиран от Фонд "Социална закрила" към Министерството на труда и социалната политика. Общият размер на инвестицията надхвърли 120 000 лв., от които 50 000 лв. бяха осигурени от Фонда.

 

• Саниране на двете общежития, което включва: полагане на топло- и хидроизолация на покривите, топлоизолация и боядисване на фасадите, подмяна на дограмата и боядисване на общите части, изграждане на вертикална планировка на прилежащия терен. Общият размер на инвестицията е 520 000 лв., от които чрез дарение бяха осигурени от "ГЕОТЕХМИН" ООД - 100 000 лв. и "ДЖИ ПИ" ГРУП - 20 000 лв.

 

На 29 януари от 11 ч. ръководството на ССБ организира откриването на обектите. Официални гости на събитието бяха: г-жа Деница Сачева - министър на труда и социалната политика, г-н Лазаров - зам. министър на труда и социалната политика и председател на Управителния съвет на Фонд "Социална закрила", г-жа Сарадинова - изпълнителен директор на Фонд "Социална закрила" към Министерството на труда и социалната политика, г-жа Йовчева - директор на Дирекция "Социални дейности" при Столична община и представители на фирмите изпълнители на строително ремонтните дейности: "ДЖИ ПИ" ГРУП, "ИВЕЛИНСТРОЙ" и "ЛИФТКОМ".

Г-н Долапчиев и министър Сачева прерязаха лентата и откриха обектите:

 

Председателят на ССБ, благодари на Министерството на труда и социалната политика и правителството за чувствителното увеличаване на публичният финансов ресурс за активни политики в областта на социалното приобщаване на хората с увреждания и за приетите нови нормативни актове: Закон за хората с увреждания, Закон за личната помощ, Закон за социалните услуги, Наредба за медицинската експертиза и други. Също така той изрази благодарност на Фонд "Социална закрила" от името на членовете на организацията за реализираните целеви програми за финансиране на:

 

покупката на помощно технически средства през 2020 г. за 237 973 лв. и през 2021г. – за 200 000 лв.;

финансиране разработката на нов българо говорещ синтезатор през 2021 г. и 2022 г. на обща стойност 385 000 лв.

 

Министър Сачева благодари на ръководството на нашето сдружение за активната партньорска позиция, изразявана в Националния съвет на хората с увреждания и тематичните работни групи. Тя потвърди ангажиментите на правителството, че и в бъдеще хората с увреждания могат да разчитат на подкрепата на държавата.

Председателят на ССБ удостои:

Министерството на труда и социалната политика с най-високото отличие на организацията статуетката "HUMANITATIS CAUSA".

 

Фонд "Социална закрила" с почетния знак на сдружението.

 

Гостите разгледаха новоизградената материална база и присъстваха на демонстрации на наличното технологично оборудване, ползвано в обучителния процес.

 

След това гостите, придружавани от председателя на ССБ и управителя на "УСПЕХ ФИЛТЪР ССБ" ЕООД, посетиха специализираното предприятие за трудова заетост на хора със зрителни увреждания и се запознаха с производството на филтри за вентилационни и климатични инсталации и двигатели с вътрешно горене.

 

 


Дата - 02-02-2021
Добър старт на юбилейната 2021 г.
Добър старт на юбилейната 2021 г.
Добър старт на юбилейната 2021 г.
Добър старт на юбилейната 2021 г.
Добър старт на юбилейната 2021 г.
Добър старт на юбилейната 2021 г.
Добър старт на юбилейната 2021 г.
Добър старт на юбилейната 2021 г.
Добър старт на юбилейната 2021 г.
Добър старт на юбилейната 2021 г.
Добър старт на юбилейната 2021 г.
Добър старт на юбилейната 2021 г.
Добър старт на юбилейната 2021 г.
Добър старт на юбилейната 2021 г.
Добър старт на юбилейната 2021 г.
Добър старт на юбилейната 2021 г.

Всички права запазени © 2006 Съюз на слепите в България

Дизайн и поддръжка Дот Медиа