100 години променяме света за да бъде за всички
English
 
Промени цвета:
Размер на шрифта: 
Европейски съюз

Документация

У С Т А В НА СЪЮЗА НА СЛЕПИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Актуализиран 2020 г. ...още


УСТАВ на ССБ 2020 г..pdf

П Р А В И Л Н И К за организиране и провеждане на Националното общо събрание на пълномощниците на Съюза на слепите в България и заседанията му през мандата

Р Е Ш Е Н И Е за определяне допустими нива на компетентност при разпореждане и обременяване с тежести на недвижими имоти и дълготрайни материални активи, съгласно чл.15 т.10.

П Р А В И Л Н И К за бюджета на Съюза на слепите в България

П Р А В И Л Н И К за достъп и ред за ползване на информация за дейността на ССБ

НАРЕДБА за организиране заседанията на Управителния съвет на Съюза на слепите в България

НАРЕДБА за дейността на контролните органи на ССБ

НАРЕДБА за членство в Съюза на слепите в България

Н А Р Е Д Б А за реда и условията за изплащане на целева помощ за придружител на основание чл.44, ал.1, т.4 от Закона за интеграция на хората с увреждания

 
  • [ 1 ]
  • 2
  • 3
  • 4
 
 

Всички права запазени © 2006 Съюз на слепите в България

Дизайн и поддръжка Дот Медиа